Máy phát hiện K66 thế hệ mới 2024

4.900.000₫

5.500.000₫

Mô tả :

Bảo hành 12 tháng

Máy dò camera K66 giúp bạn phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn như camera quay trộmmáy nghe trộm, định vị …xung quanh cuộc sống của bạn

Máy dò camera K66: Phát hiện camera, thiết bị theo dõi

Camera giám sát và nguy cơ đến quyền riêng tư

Máy dò camera K66 đã được phát triển để giải quyết vấn đề đe dọa này một cách sáng tạo. Với khả năng phát hiện và ngăn chặn các camera quay trộm, Máy dò camera K66 giúp bạn xác định xem có camera nào ẩn trong phạm vi và giải quyết mối đe dọa trước khi nó ghi lại thông tin cá nhân của bạn.